Lär dig hantera din hunds rädslor

Att handskas med en nervös och ängslig hund kan vara svårt. Mycket tålamod och positiva metoder krävs. Det allra viktigaste är att du som hundägare stöttar hunden att bli mer trygg i sig själv. Vi har tagit reda på vad du kan göra för att hjälpa och vad du inte borde göra i situationer där din hund är rädd.

Precis som människor är alla hundar olika individer med varierande rädslor. Det kan vara för höga smällar som fyrverkerier, att bli lämnad ensam, rädsla för andra hundar och mycket mer. Däremot har alla hundar överlevnadsinstinkten gemensamt. Ifall din hund upplever att något är hotfullt eller främmande så kommer den att reagera på ett eller annat sätt. Det är ett helt naturligt. Rädslan kan däremot få hunden att överreagera och i värsta fall kan beteendeproblem utvecklas på sikt.

– Rädslor är en av de vanligaste orsakerna till att personer kontaktar oss. Oftast kan det låta som att hunden är aggressiv eller olydig men det brukar oftast visa sig att hunden är rädd och osäker, säger experterna Annethe Idnert och Therese Casteberg från Hundtränarna.

Det finns flera olika sätt en hund kan signalera rädsla på. Det varierar mellan hundraserna eftersom de har olika egenskaper. En del hundar gör aggressiva utfall medans andra försöker fly från faran. Här är några exempel på beteenden:

  • Hunden blir stillastående.
  • Den blir avvaktande och går inte fram till ett föremål, ett annat djur eller en person som hunden är rädd för.
  • Öronen dras bakåt, huvudet sänks eller så har hunden svansen mellan benen.
  • Hunden tyr sig till dig eller gömmer sig. Ofta krymper den ihop och skakar.
  • Den skäller, dreglar, gnäller eller flämtar.

Varför uppstår rädslor?

Hundars rädslor kan vara ärftliga. Är en tik rädd för något specifikt är det vanligt att valpen ärver det beteendet. Valpar påverkas också av syskon eller av föräldrarna vilket gör att familjemedlemmars rädslor kan “smitta av sig”.

– Hundträning handlar mycket om att alltid försöka ligga steget före och att planera det som går att planera. Eftersom vi vet att en hund kan bli exempelvis ljudrädd ligger vi steget före och tränar hunden bland olika ljud redan som valp, berättar Annethe och Therese.

En rädsla kan också byggas upp under livet pågrund av olika händelser. En situation kan uppstå där hunden blir skrämd av något, men trots det blir reaktionen inte alls stor. Nästa gång när situationen uppstår igen kan hunden helt plötsligt reagera väldigt kraftigt. Det här gör att hundägare har svårt att förstå sig på vad som egentligen orsakade hundens beteende.

Så kan du hjälpa din hund

Det är viktigt att stärka hundens självkänsla och självförtroende. En självsäker hund är trygg i sig själv oavsett sammanhang. Hundens självförtroende hör ihop med prestation och situation. Det går att hjälpa hunden med detta oavsett om den är valp eller äldre. 

Självkänsla och självförtroende styrker du genom att berika hunden och låta den ägna sig åt sina naturliga beteenden. Det här innebär att man hjälper hunden att stimulera bland annat rörelsebeteende, socialt beteende eller ätbeteende. För att exempelvis berika det sociala beteendet är leken med andra hundar viktigt. En hund som aldrig träffar andra hundar tappar förmågan att kommunicera med dem. Det skapar rädsla och osäkerhet för andra djur. Här kan du läsa mer om berikning.  

– Om hunden har ett dåligt självförtroende behöver vi höja det genom att ge hunden uppgifter som vi vet att den klarar av. Då inkluderar vi enkla sökövningar där hunden får spåra upp en leksak eller en godishög samt balansövningar för att öka hundens kroppskontroll, säger Annethe och Therese.

Att träna bort en rädsla

Det går att förminska eller träna bort rädslor. Det krävs bra metoder, mycket tid och tålamod. En väldigt nervös och ängslig hund kan behöva få hjälp av experter.

– För att kunna hjälpa hunden ordentligt krävs en utredning hos en utbildad hundtränare då rädslor oftast grundar sig i något som inte syns direkt. Därefter kan hunden få rätt hjälp då träningen kan se helt olika ut beroende på vad hunden har för tidigare trauma och rädslor, säger Annethe och Therese.

Tillvägagångssättet för att träna bort en rädsla varierar beroende på vad din hund är rädd för. Om din hund blivit uppskrämd av att du exempelvis tappat en kastrull på golvet, då är inte rädslan inte särkilt svår att träna bort. Däremot är situationen mer komplicerad ifall hunden är osäker i grunden eller bär på flera rädslor.

– Har hunden ett rejält trauma bakom sig är det inte alltid säkert att det går att träna bort. I många fall måste vi också ställa oss frågan ”för vem gör vi det här?” En hund som har blivit traumatiserad i innerstan kanske helt enkelt inte ska behöva bo i innerstan utan på landet där det är lite lugnare, menar Annethe och Therese.

Hur du inte borde agera

  • Förvärra inte rädslan genom att påminna din hund om den. Ifall din hund är rädd för exempelvis höga smällar, är det bättre om du ignorerar smällarna och inte gör en stor grej av situationen. 
  • Prata inte ömkande. Om du istället behåller lugnet när den är rädd så kan hunden tillslut följa ditt exempel. 
  • Ignorera självklart inte rädslan helt. Är din hund rädd för något som gör att den blir nervös och ängslig behöver beteendet tränas bort. Hunden kommer att må ännu sämre ifall du utsätter den för rädslan utan träning.
  • Du m¨åste orsaksträna med din hund. Om en rädsla visar sig genom att hunden drar i kopplet, räcker det inte med att träna hunden att inte dra i kopplet. Då kan rädslan visa sig på något annat sätt, exempelvis i skällande.

Läs mer om Hundtränarna här.

Källa: Moderna Djurförsäkringar, Purina