Algblomning – en sommarfara

Under sommarmånaderna i samband med hög värme inträffar algblomning i hav och sjöar vilket kan bli förödande för våra vattenälskande husdjur. På flera platser i Sverige rapporterar Länsstyrelserna om att algblomningen startar tidigare och tidigare för varje år.

Den här sommaren är inget undantag och blomningen har varit ovanligt stor på grund av det varma vädret tidigt på sommaren. De växande cyanobakterierna, även kallat blågröna alger, i Östersjön är något som redan uppmärksammats. Blågröna alger är egentligen bakterier och inte en alg. Ofta syns de som en grumlig hinna på vattenytan men bakterierna kan finnas kvar flera dagar efter algblomningen har upphört. På SMHI.se uppdateras läget dagligen.

Vad händer vid algförgiftning?

I värsta fall kan ditt husdjur drabbas av algförgiftning vilket är ett livshotande tillstånd, ibland bara inom en timme efter bad. Det krävs mycket lite av bakterierna för att djuret ska bli förgiftat och kan leda till skador på hjärta, lever, njurar, nervsystemet samt mage och tarm. Symptomen är varierande beroende på hur mycket av bakterierna som husdjuret fått i sig, vilken art av blågröna alger samt djurets ålder och storlek. Tidiga symptom är darrningar, oro och kräkningar, vidare symtpom är svaghet och vinglighet och bleka slemhinnor. Därefter andningssvårigheter, bleka slemhinnor och kramper. Slutligen kan djuret ramla ihop för och hamna i koma för att sedan avlida.

Vad kan jag som husdjursägare göra?

Det bästa sättet att veta om just din badplats drabbats av blomning är att hålla koll på resultaten av de vattenprov som din kommun gör regelbundet. Om ditt husdjur kommer i kontakt med vatten som har algblomning håll djuret under uppsikt och kontakta veterinär omgående för rådgivning.

Källa: WWF, SVT, FirstVet