Så sjuka är våra hundraser

Många av våra vanligaste hundraser är gravt inavlade och kräver betydligt mer veterinärvård än blandraser. Det visar en studie på University of California-Davis School of Veterinary Medicine.

227 raser och 49 378 hundar ingick i forskningsstudien där DNA testades för att undersöka hundarnas inavelsgrad. De allra flesta renrasiga hundar visade sig ha en inavelsgrad på 0,25 eller mer, vilket motsvarar reproduktion mellan två syskon eller mellan en förälder och dennes barn.

Tillsammans med siffror från Agria Djurförsäkring visar studien dessutom att renrasiga raser kräver 24,4% fler icke-rutinmässiga veterinärbesök än blandraser.

Brakycefala raser

De sjukaste hundraserna i studien var brakycefala hundraser såsom engelsk och fransk bulldogg, mops, bostonterrier och pekinges. Veterinärbesöken hos raser av denna typ var 44,6% högre än hos blandrashundar. Även stora hundraser som mastiffer och rottweilers drabbas också i högre grav av hälsoproblem, liksom labradorer och golden retrievers. 

Det finns dock renrasiga hundar utan större hälsoproblem. Bland de friskaste raserna nämns barbet, dansk-svensk gårdshund, mudi och koolie.

Källa: Think Big