Rapport: Så många väljer husdjuret före partnern

Varje år genomför Arken Zoo undersökningen ”Husdjursbarometern”. De granskar svenska, finska och norska husdjursägares vanor och inställning till olika frågor. I år presenteras ett spännande resultat, nämligen att många skulle välja sin pälskling framför partnern.

I årets undersökning deltog husdjursägare från Sverige, Norge och Finland. Runt tusen personer tillfrågades i respektive land. Frågorna rörde bland annat relationen till husdjuret, införskaffandet av husdjuret, foder, utrustning och mycket mer.

Ett fint resultat som återkommer år efter år är hur mycket positiv inverkan husdjur har på människors liv. 64 procent av djurägarna menar att djuret skänker glädje och ungefär 50 procent svarar att pälsklingen bidrar till minskad stress eller ensamhet.

– Husdjursbarometern visar än en gång att så gott som alla tillfrågade husdjursägare, i såväl Sverige som Finland och Norge, ser husdjuret som en del av familjen, och att de känner sig älskade av sitt husdjur. Att husdjuren i sin tur minskar stress och ensamhet blir en fin symbios mellan djur och människa, säger Sarah Frelin Ekvall, marknadschef på Arken Zoo.

Inte bara en dans på rosor

Tyvärr medför husdjurslivet en del utmaningar. Hundägare tycker att veterinärkostnader, att lämna hunden ensam och att träna hundens lydnad är baksidan av att ha hund. Kattägare svarar pälsfällning, förstörda möbler och omkostnader.

Oftast finns det lösningar på problem och utmaningar. Har din hund problem med att bli lämnad ensam, kan för lite mental stimulering vara boven i dramat. Veterinärkostnader är ibland oundvikligt. Däremot kan risken för husdjurs hälsoproblem minskas med rätt foder, tillräckligt mycket motion, samt bra klo- och pälsvård.

Relationen

Hunden är ju människans bästa vän och Husdjursbarometerns resultat styrker det påståendet ytterligare. Hela 74 procent av mattarna och hussarna tar gärna med sin fyrbenta vän på en fika. Mer än hälften svarar att de får dåligt samvete när de lämnar husdjuret hemma ensamt, vilket kan förklara varför djuren inkluderas mycket i aktiviteter. Dessutom svarar flera husdjursägare att deras djur har en speciell plats i hjärtat.

– I undersökningen svarar 20 procent av de tillfrågade att de tänker på sitt husdjur oftare än sin partner. Dessutom uppger hela 43 procent att de skulle välja husdjuret före partnern om man inte kommer överens. Det säger en hel del om husdjursägares engagemang, säger Sarah Frelin Ekvall.

Källa: Arken Zoo