Koppeltvång – vad betyder det?

Från och med 1 mars måste hundar hållas under tillsyn och får inte springa lösa i marker där det finns vilt. Innebär det att alla hundar måste hållas kopplade under hela våren och sommaren? Nja, inte riktigt.

Ungefär i samma stund som vårsolen gör entré varje år är det dags för alla hundägare att ta extra ansvar för sina jyckar för att skydda vilda djur och deras ungar. Det som i vardagsmun kallas ”koppeltvång” infaller 1 mars fram till 20 augusti och betyder att hunden måste stå under sådan lydnad som om den vore kopplad, inte att den automatiskt måste vara det rent fysiskt.

Regler resten av året

Det är viktigt att känna till att även under resten av året måste hundar hållas under tillsyn så att de hindras från att driva eller förfölja vilt. Kom ihåg att det i vissa områden alltid råder koppeltvång och på vissa platser totalt hundförbud. Det är t ex vanligt med koppeltvång i offentliga parker och med hundförbud på lekplatser, kyrkogårdar och allmänna badplatser. Det är alltid upp till dig som hundägare att veta vilka lagar som gäller i just din kommun och ditt lokala Miljö- och hälsoskyddskontor kan guida dig om du har frågor.

Tänk på att hundägaren eller den som har hand om hunden har ”strikt ansvar” och är alltid skadeståndsskyldig oavsett hur olyckan gick till. 

Källa: SKK, Riksdagen