Hundägare lyckligare under corona

Agria har undersökt sina försäkringskunders mående under coronapandemin och resultatet visar att hundägare mår bättre. Hundar minskar nämligen känslan av ensamhet, motiverar till motion och gör sina ägare gladare.

Livet under corona har förändrats för många människor. Samhällets restriktioner förutspås ge både långsiktiga och kortsiktiga effekter på folkhälsan – men för hundägare finns det positiva nyheter. Agrias undersökning visar att hundägandet medför positiva effekter som kan komma väl till pass under en pandemi. Till exempel får hundar oss att känna oss mindre ensamma, motiverar oss att motionera och finns där som stöd när livet krisar.

Så här svarade hundägarna i undersökningen:

  • 88% av hundägarna svarade att hunden får dem att känna sig mindre ensamma
  • 68% menar att hunden motiverar dem till att motionera mer
  • 41% av hundägarna uppger att deras hund hjälpt dem genom en kris i livet
  • 70% av hundägarna sa att hunden har gjort deras sociala liv bättre
  • 98% av hundägarna svarar att deras hund gör dem gladare

Källa: Agria