Sjukdomsguide: Giardia

Giardiainfektion orsakas av en otäck tarmparasit som behandlas receptfritt men är till trots svår att få bukt med. Magproblem hos husdjur ska därför alltid tas på stort allvar och inte viftas bort som “lite magsjuka”. 

Giardia är mycket smittsamt och sprids oftast via avföringen eller när exempelvis hundar hälsar på varandra. Giardia finns över hela världen och har sedan några år tillbaka slagit fäste i Sverige då djur som förts in i landet burit på parasiten. Många djur smittas även utomlands och tar med sig smittan tillbaka hem. 

Vanliga symtom på Giardia är diarré, kräkningar, buksmärta, avmagring, hosta, påverkat allmäntillstånd eller livlös päls. Däremot är det inte alltid att djuret uppvisar symtom och det kan gå lång tid innan infektionen upptäcks. Om du misstänker att din hund lider av Giardia, kontakta veterinär och begär att få lämna avföringsprov från djuret. 

Behandling av djuret är förhållandevis enkel och görs genom avmaskning som finns receptfritt på apoteket. Men de som drabbas rekommenderas att sanera sina hem för att försäkra sig om att smittan inte finns kvar i hemmet. 

Källa: Anicura och Folkhälsomyndigheten