Kvinnor föredrar hunden som sovsällskap

Hälsofördelarna med att låta sitt husdjur sova i sängen är kända sedan tidigare. I en färsk undersökning* som Agria Djurförsäkring låtit göra visar resultaten att 60 procent av de kvinnliga hundägarna sover med sin hund i sängen om nätterna.

Bland männen är siffran något lägre, 49 procent, men fortfarande förhållandevis hög. Av de kvinnor som låter hunden sova i sängen uppger även sex av tio att de hellre sover bredvid sin hund än sin partner. Bland männen är det knappt var tredje man som kan tänka sig det.

– Jag har två hundar i min familj, självklart får de plats i sängen om de vill. Det är rofyllt och har en lugnande effekt att ligga nära deras mjuka nosar och lyssna på andetagen, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef sällskapsdjur, Agria Djurförsäkring.

Undersökningen i korthet

  • 53 procent av alla hundägare låter hunden sova i sängen på natten
  • 60 procent av kvinnorna låter hunden sova i sängen
  • Av de hundägare som sover med sin hund föredrar 58 procent av kvinnorna och 28 procent av männen att dela säng med hunden framför sin partner
  • Det finns även en tendens att kvinnor under mellan 20-49 år samt boende på landsbygden föredrar att sova med hunden framför sin partner

* Undersökningen utfördes av undersökningsföretaget Xtreme bland 310 hundägare mellan 20-69 år i slutet av 2020.

Källa: Agria Djurförsäkring