Smuggelhundar ökar lavinartat – så undviker du fällorna

Smuggelhundar förekommer i allt högre utsträckning och är numera frekvent förekommande på säljsiter som Blocket.se. Ofta annonseras populära hundrasvalpar i sällsynta färger som påstås vara renrasiga utan stamtavla. Uppfödarna är inte heller registrerade i Svenska Kennelklubben och ibland har valparna utfärdade pass men påstås ändå vara födda i Sverige. Priserna på valparna är ofta skyhöga och kan kosta från 30 000 kr och uppåt. 

En hund som förts in i Sverige olagligt med ofullständiga papper eller ej uppfyllda vaccinationer räknas som en smuggelhund, oavsett om det är en privatperson eller en organisation. En hund som inte har alla vaccinationer kan bli en hälsofara, inte bara för andra hundar utan även för människor. Rabies är en av sjukdomarna som förekommer i vissa länder utanför Sverige som smittar från djur till människa och kan få allvarliga konsekvenser. Dokumentärfilmen “Älskade smuggelhund” på SVT Play visar hur det går till bakom kulisserna med falska identiteter, korrupta veterinärer och hänsynslösa valpfabriker.

Jordbruksverkets lista för att undvika att köpa en insmugglad valp

 • Ta reda på varifrån hunden kommer, oavsett om du köper den i Sverige eller utomlands.
 • Begär att få träffa valpens mamma i hemmet. Många smugglade hundar säljs via mellanhänder och utan att du får se hunden i hemmiljön.
 • Om valpen är född i Sverige ska mamman vara registrerad i det centrala hundregistret. Begär att få se registreringen av mamman som bevis.
 • Begär att få en köpehandling där säljarens namn, adress och telefonnummer finns. Acceptera inte bara mobilnummer. Många mellanhänder anger bara mobilnummer till ett betalkort och ett förnamn. När köpet är genomfört går det inte att spåra säljaren.
 • Begär att hunden är grundvaccinerad och har ett högst sju dagar gammalt besiktningsintyg från veterinär. Många smugglade hundar säljs ovaccinerade och insjuknar snabbt efter köpet. Andra har diarré redan vid leveransen. Köp inte en hund som inte är helt frisk!
 • Det är olagligt att sälja valpar innan de nått åtta veckors ålder. Om valpen tas för tidigt från sin mamma kan den få beteendeproblem.
 • Från alla länder förutom Norge är ett djur som är yngre än 15 veckor infört illegalt. Detta eftersom en rabiesvaccination tidigast kan ges vid 12 veckors ålder och det måste ha gått en väntetid på 21 dagar från länder med de lägsta kraven.
 • Om djuret är från ett annat land och är lagligt infört ska du begära att få se alla dokument för införsel. Dessa dokument ska även medfölja djuret när du övertar ansvaret för djuret. Läs om vilka dokument djuren behöver ha beroende på land bland sidorna till vänster.
 • Om säljaren säger att hunden har en stamtavla men att du ska få den senare, så finns det sällan varken en kennel eller någon stamtavla. Begär att få stamtavlan samtidigt som hunden.
 • Det är förbjudet att kupera öron och svans på hundar i Sverige. En öron- eller svanskuperad hund är inte född i Sverige.
 • Hundar över fyra månader ska vara id-märkta. Om hunden anges vara chipmärkt ska intyg om märkningen följa med vid köpet. Chipnumret ska framgå av besiktningsintyget.
 • Om säljaren inte vill gå med på villkoren ovan ska du inte köpa hunden. Låt inte säljaren lura dig att det är fult att begära korrekta handlingar, eller att det är att misstro säljaren. Det är självklart för alla seriösa försäljare av såväl rasrena som blandrashundar att ovanstående villkor gäller vid försäljning.

Jordbruksverket och Tullverket – vem gör vad? 

Det är Jordbruksverket som sätter upp villkoren vad som gäller för att resa med djur. Vissa av villkoren är bestämda på EU-nivå och andra är framtagna för att ytterligare skydda Sverige mot sjukdomar. Det är Tullverket som kontrollerar att de som reser med djur följer bestämmelserna och att de djurägare och importörer som bryter mot reglerna lagförs. Om ett potentiellt smittfarligt djur skulle upptäckas vid Sveriges landgräns är det Jordbruksverket som tar beslut om vad som ska hända med djuret. 

Källa: Jordbruksverket, Tullverket, SVT Play