Granskning: Läderindustrins baksida

Många konsumenter anser att läder är ett miljövänligt naturmaterial med liten miljöpåverkan. Det är tyvärr långt från sanningen. Här är den mörka baksidan att ta hänsyn till när du handlar läderprodukter till dig och din pälskling.

Läder ses som ett naturligt kvalitetsmaterial men det är långt från så miljövänligt som många tror. Läderindustrin använder mängder av kemikalier i tillverkningen, flera av dem miljö- och hälsofarliga som kan orsaka cancer och allergier.

Djurhudar kan garvas på olika sätt men det absolut vanligaste och billigaste sättet är med hjälp av tungmetallen krom. Hela 90 procent av allt läder i världen kromgarvas. Vid kromgarvning används en ofarlig typ av krom som kallas krom 3 – men om kromet hanteras fel kan det omvandlas till farliga krom 6. Krom 6 är cancerogent, allergiframkallande och farligt för miljön.

90 procent av allt läder i världen garvas med hjälp av tungmetallen krom.

Skinnindustrin medför även utsläpp av många andra giftiga ämnen utöver krom, t ex arsenik, kvicksilver, bly, zink, formaldehyd, färgmedel och cyanidbaserade kemikalier. I Sverige finns det fortfarande allvarliga föroreningar av krom, kvicksilver och hydrokarboner på platser där det tidigare har funnits garverier. Det mesta av det läder som säljs i Sverige är dock garvat utomlands i länder utanför EU där lagar som reglerar miljöskydd och arbetsmiljö ofta är bristfälliga. 

Skinnrester som blivit över i beredningen av läder används ibland som protein i djurfoder. Om skinnresterna garvats med krom kan de djur som äter av fodret få förhöjda halter av krom i kroppen.

Vilket läder ska du välja?

Den mest miljövänliga och hållbara metoden är naturgarvning, en vegetabilisk garvning som sker med bark. Svenska husdjursföretaget Denjo Dogs säljer endast vegetabiliskt garvade läderprodukter.

– Vi har valt att endast arbeta med vegetabiliskt garvat läder som inte innehåller något giftigt ämne såsom nickel, PCP eller krom. Allt läder till vår egen produktlinje kommer från ett mindre familjeägt garveri i hjärtat av Toscana i Italien. De ingår i sin tur i ett konsortium som tillsammans med ett 10-tal andra garverier i området arbetar strikt för att bevara traditionen och hantverket bakom garvning med växtextrakt (ek, kastanj och mimosa), säger Denjo Dogs grundare Robin Grann. 

Djuretiska aspekter

En annan aspekt i läderindustrin är givetvis den djuretiska. Skinn är tyvärr inte bara en biprodukt från köttindustrin som “tas tillvara”. Många djur dödas för sitt skinn och utöver det bidrar skinnindustrin en hel del till lönsamheten för kött- och mjölkindustrin.

Det produceras nästan två miljarder kubikmeter läder varje år. Europa är världens största importör av skinnskor och mycket av det skinnet kommer från Amazonas i Brasilien. Där förekommer slavliknande förhållanden för människor som arbetar med att skövla regnskogen för att ge plats åt de betande djuren.

Källa: Naturskyddsföreningen, Djurens Rätt