Hundpsykologen om kopplets ”makt”

Kopplet har vi för att vara säkra på att hunden är med oss, för att vi ibland enligt lag måste ha hunden kopplad och eller för vi håller på att träna. Kopplet skall för hunden vara en positiv signal och aldrig utgöra ett hot.

Var också medveten om att hunden känner dina små känslor och rörelser via kopplet – som en förlängd nervtråd mellan dig och hunden. Det innebär att du kan påverka hunden till fel stämning om du ständigt t ex kortar in kopplet vid oro från dig, istället för att mentalt och muntligt jobba med att hunden kan lyssna och följa dig även med koppel på och inte bara bli dirigerad via kopplets anspänning.

Valpar och unghundar kan vara väldigt plötsliga i sina rörelser så var alert så du hänger med och inte i onödan ger valpen/unghunden ett ryck då kopplet tar slut.

Bästa kopplet är ett läderkoppel med GBG hake. Den haken är säker och hakar inte upp sig själv som till exempel pistolhaken kan göra. Var noga med att välja ett koppel vars hake inte är för stor för hunden, den blir lätt en tyngd och eller slår mot bogen/frambenen. Ett normalt koppel är cirka 1,8 meter långt och ett sådant koppel bör alla hundägare ha. 

Sedan finns det en uppsjö av olika längder, material, färger och uppkopplingsringar på vissa koppel. De med uppkopplingsringar är väldigt populära i Europa, jag anser dock att ringarna är ett hinder, för att hålla i kopplet med behag. Men om man ofta kopplar upp hunden under träning och så, så utgör dessa ringar klart en fiffighet. 

Flexi-koppel

Flexi-koppel kan vara jättebra i vissa situationer när du inte är nära trafik och kan låta hunden få lite avstånd till dig men du ändå inte kan/vill släppa hunden lös. 

Ett flexi-koppel är perfekt när du vill låta hunden gå lite mer fritt.

Flexi-kopplet är ett bra koppel under förutsättning att du är observant och snabbt och väl kan hantera stoppknappen. Linan som finns på Flexi-koppel kan göra mycket stor skada om hundar trasslar in sig med detta på och även våra ben kan fara illa med en glad hund som snor runt i Flexi-koppel. Så var väldigt observant när du använder detta koppel och ha alltid hunden kort vid möten. Ska hundar hälsa bör de vara lösa. Och du, köp originalet.

Hundar som drar i kopplet vill framåt

Att vara först i flocken på promenaden är att ta ansvar. I vårt samhälle är inte hunden rustad att vara den som tar ansvar för flockens säkra väg framåt. Vissa hundraser har i sin genetiska konstruktion en mycket stark vilja/envishet vilket kan försvåra ytterligare vår strävan att få en skön promenad med vår hund, utan drag i kopplet. 

Att vara hårdhänt mot sin hund är en signal på hundspråk om att man inte vill ha kontakt, alltså tvärtemot vad vi menar med exempelvis ett ryck i kopplet. Hunden är den som själv skall kunna påverka sin situation och det förutsätter att vi har ett korrekt språk mot vår vän.

Delar av vårt beteende som kan försvårar för hunden att förstå oss:

 • Vi människor har generellt ett lägre promenadtempo än våra hundar.
 • Vi har låtit hunden, ibland ända sedan den var valp, gå och dra i kopplet.
 • Vi har använt kopplet som kontaktlänk mellan oss och hunden och därmed förbisett att kommunicera med hunden.
 • Vi har ryckt i kopplet och uttryckt vårt missnöje med irriterad röst.
 • Vi är inkonsekventa i vårt krav på lyhördhet från hunden.

Komplikationer som kan uppstå vid långvarigt drag i kopplet:

 • Matte/husse kan tillfogas smärta och nedsatt rörelseförmåga i axelpartiet.
 • Halkrisken för matte/husse ökar vid halt/slipprigt underlag.
 • Vid kraftiga ryck i kopplet kan hundens halskotpelare skadas.
 • Hundens halsmuskulatur blir stel och spänd.
 • Hälsningssignalerna mot andra hundar förvrängs.
 • Felaktigt inlärt socialt beteende förstärks.

Gör så här för att minska drag i kopplet:

 • Se till att du har ett raskt promenadtempo.
 • Låt din hund få lukta och göra ifrån sig ordentligt i synnerhet den första biten av promenaden.
 • En av dagens promenader bör vara på minst en till en och en halv timma, för friska vuxna hundar.
 • Var aktiv med din hund på promenaden, det vill säga arrangera små lek/arbetsstationer under promenadens gång. 
 • Och bara pausa ibland – det är också en medveten handling till en yster hund.
 • När din hund drar i kopplet säg ingenting, bara stanna och frys i den positionen du var vid draget, vänta så tills hunden själv lättar på draget.
 • När hunden lättar på draget belöna och fortsätt promenad.
 • Se till att du har ett raskt tempo.
 • När hunden drar igen i kopplet, gör om samma procedur som tidigare, var tyst och frys positionen tills hunden själv lättar på draget, belöna då och gå vidare.
 • Var tålmodig – du kan få din hund att inse att drag inte lönar sig – det innebär inte att ni inte kan gå med sträckt koppel, det är dragandet vi inte vill ha. 
 • Drag accepteras inte, så om du tränar enligt ovan kommer du få en hund som går bra i kopplet men inse också att det är din roll med högre tempo, belöningar och kul promenad som är trixet för trevliga koppelpromenader.

Om Charlotte Swanstein

Charlotte Swanstein är hundpsykolog och beteendevetare på arten hund. Hon besitter specialkunskap på våra olika hundraser, deras behov, mentalitet och intresseområden. Charlotte är utbildad av Anders Hallgren som är den förstnämnda hundpsykologen med erkänt rykte inte bara inom Norden utan också i Europa och USA och startade sitt företag Fido’s Hundinformation 1993. Idag arbetar Charlotte med rådgivning inom hund både via sin hemsida Fidos.se och genom personliga möten, hon har även skrivit flertalet böcker inom ämnet.