Kastrering och sterilisering av katt

Kastrering är ett operativt ingrepp på han- och honkatt där könskörtlarna avlägsnas, därmed försvinner könsdriften. Med kastrering menas en sterilisering där även könsdriften tas bort. Skulle man bara göra en sterilisering på en honkatt betyder det att honkattsbeteendet försvinner och löpning finns kvar, men att katten inte kan få ungar.

Man kastrerar inte bara hankatter för att undvika oönskade kullar utan även för att slippa högljudda lockrop, strilande, slagsmål med andra katter och kringströvande promenader. Vid kastrering försvinner snabbt hankattens starka urinlukt.

Skillnad på hon- och hankatter

Okastrerade hankatter skiljer sig markant från kastrerade hankatter. När hankatten kastreras blir den mer lekfull, renlig, vänlig mot andra katter, tillgiven mot sin ägare, tillåter hantering på ett annat vis, men kräver också mera uppmärksamhet. Honkatten ändrar inte alls sitt beteende i samma utsträckning. Till nackdelen hör att katterna kan gå upp lite i vikt genom att rastlösheten försvinner och ämnesomsättningen förändras.

Man ska helst undvika att kastrera honkatten då hon löper, då har de en ökad blödningsbenägenhet. Vid kastrering rakas magen, äggstockar, äggledare och livmoder tas bort på honkatten genom en bukoperation under narkos och snittet sys igen. På hanen tas testiklar och bitestiklar bort genom ett betydligare enklare ingrepp med ett snitt i pungen, då sädesledarna skärs av. Det behövs vanligen inga stygn utan bara ett blodkärlshopdragande medel.


Om Ylva Stockelberg

Ylva Stockelberg och debuterade redan 1997 och har sen dess gett ut nio böcker om katt. Hon är även medverkat i fyra antologier. Hon håller kurser och föreläsningar om bland annat kattbeteende och kattgenetik/kattavel. Efter många år i Stockholm bor hon numera i Simrishamn tillsammans med maken och katterna Aggie och Lissa, båda chokladsköldpadd burmor.