Vanliga frågor om fästingar

Veterinärtjänsten FirstVet får så här års många frågor om fästingar från oroliga djurägare. Här svarar de på några av de vanligaste frågorna.

Hur vet jag om en fästing är farlig eller har suttit för länge?
Du kan inte själv avgöra om en fästing är farlig, dvs smittad av sjukdom. Om en fästing hittas på hunden bör den tas bort så fort som möjligt. Risken att hunden får i sig smittämnen ökar ju längre tid fästingen får sitta kvar.

Hur tar man bort en fästing?
För att få bort fästingen på bästa sätt rekommenderas en fästingborttagare eller pincett med lätt inåtböjda klor. Försök få tag om fästingen så nära huden som möjligt och dra sedan rakt ut, undvik att trycka på fästingen. Undvik också att lägga på olja, smör eller något annat på fästingen innan du tar bort den. Risken är att fästingen då kräks och på så sätt överför smittämne. Rengör hudområdet där fästingen suttit.

Vart finns det mest fästingar?
Fästingar finns i hela Götaland och större delen av Svealand. Numera finns det även fästingar långt upp längs Norrlands kustland. Enstaka fynd av fästingar har gjorts utanför detta huvudområde. Fästingen vistas gärna i fuktiga miljöer och sitter på grässtrån eller i låga buskar

Varför behöver jag ett fästingpreparat till min hund?
Om hunden vistas utomhus i områden där det finns mycket fästingar är risken stor att de får fästingar. Fästingar kan bära på sjukdomar som kan göra människor eller djur sjuka. Hunden eller katten kan, förutom att själva bli sjuka, även riskera att dra in fästingar som kan göra människorna i hushållet sjuka.

Hur ofta behöver jag fylla på fästingpreparatet till min hund?
Hur ofta man behöver ge sin hund medel mot fästingar beror på vilket preparat man använder. Till exempel ges en del preparat en gång i månaden medan andra ges var 12:e vecka. Läs alltid bipacksedeln noga och veterinärens ordination om receptbelagt preparat.

Kan jag ge katten samma fästingmedel som jag fick till hunden?
En del preparat kan ges både till hund och katt men kan skilja i styrka och dosering. Observera att en del preparat till hund är mycket giftigt för katt. Läs alltid bipacksedeln noga och veterinärens ordination om receptbelagt preparat.

Källa: FirstVet