Nya djurskyddsreglerna – vad innebär de?

Från 15 juni 2020 gäller Jordbruksverkets nya regler för djurskydd för katter och hundar i Sverige. De nya reglerna ställer högre krav på djurägare – men ska även underlätta för djurägare att göra rätt.

En viktig ambition med Jordbruksverkets nya djurskyddsregler är att höja kattens status. Djurägarens ansvar för att tillgodose kattens behov blir tydligare och kravet på att katterna inte förökar sig oplanerat blir tuffare. 

”Katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat”, enligt Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter.

Exempel på nya regler för kattägare:

 • Bättre och mer omfattande reglering av kattens behov av avskildhet
 • Bättre reglering av katter som hålls i par eller grupp, som är förankrat i vetenskap
 • Tydligare krav på tillsyn och skötsel av katter, att vara uppmärksam på avvikande beteenden, skötsel av päls, klor och tänder
 • Katten ska få möjlighet att klättra, klösa/vässa sina klor varje dag
 • Katten ska få utlopp för sitt behov av vila tillgång till en bekväm plats för vila
 • Katten har tillgång till gömslen och upphöjd plats
 • Katten ges mental stimulans

Även hundägare påverkas av de nya reglerna genom exempelvis följande:

 • Djurägaren ska ha kompetens och säkerställa att hundens grundläggande behov tillgodoses. Det finns allmänna råd till föreskriften och där ges exempel på hundens grundläggande behov och hur dessa bäst tillgodoses. Till exempel:
  – Hunden ska erbjudas social kontakt (med människor och/eller andra hundar) varje dag
  – Hunden får utlopp för sitt rörelsebehov varje dag, utifrån individuella förutsättningar
  – Mental stimulans: hunden får använda sin nos, jaga, leka, apportera varje dag (detta kan variera mellan individer och raser)
  – Hunden får tillräckligt med vila
 • Bättre och mer omfattande reglering av hundens behov av avskildhet
 • Tydligare krav på tillsyn och skötsel av hundar, om att vara uppmärksam på avvikande beteenden hos hunden, skötsel av päls, klor och tänder

I de nya reglerna får veterinärer rätt att bedöma om hundar och katter får hållas och skötas på annat sätt än vad reglerna säger, om det finns veterinärmedicinska skäl för det. Det kommer alltså inte längre att krävas dispenser från Jordbruksverket.

De nya reglerna tydliggör också hur ett gott avelsarbete ska gå till och vilka grundläggande behov som är viktiga för hundars och katters välbefinnande.

Källa: Jordbruksverket