Efter Coronapandemin – vad händer för hunden?

Många hundar har nog upplevt livet mer tryggt nu med matte husse hemma nästan hela dagarna, på grund av ökat hemarbete och delvisa permitteringar på grund av pandemin Corona/COVID-19. Många hundar får säkert en extra promenad och kanske nya promenader eftersom matte husse är ”lediga” från jobbet och rekommendationen att vistas utomhus på hundpromenader får hempermitterade att må bättre. Men känner hunden till detta eller vänjer den sig vid den nya ordningen?

Hunden känner troligen att vår flock nu fungerar som en flock är ämnad att göra. Det vill säga vuxna individer i en hundflock samverkar och umgås tillsammans jämt – det är en av delarna att vara hund/flockindivid. Det finns flera fördelar för den enskilda individen att leva som flockindivid; tryggheten ökar när flera kan värna flocken, mat är enklare att skaffa när fler är med om jakten, valparna har fler vuxna som kan se om dem och deras överlevnadsgrad ökar – flocken utökas. 

Nackdelar i flocken som påverkar

Det finns även nackdelar så som vid brist på mat, då svälter hela flocken och varje individ blir svagare vilket minskar chansen för god jakt. En annan nackdel att vara flockindivid är att smitta sprids lätt och kan försvaga inte bara enskilda individer utan hela flockens existens kan hotas. Trots nackdelar har vi många arter som vinner mer på att vara i flock mot att vara ensamlevande, som exempelvis kattdjuren är.

Men tänker ni kanske, min hund jagar inte maten själv den är trygg med oss i vårt hem och om vi skaffar valpar så har vi även dem under kontrollerade former. – Jo, så tänker vi människor men vi behöver också förstå att än om hunden lever med oss våra idéer och regler är hunden en flockindivid och reagerar och agerar som en sådan. Det ser vi om vi ”tittar” nog på arten hund och det är ett av skälen till att hundar fungerar så väl som ”vår hund”.

Vad händer när vardagen återgår till det vanliga?

Men vad händer för hunden när man umgås som en flock vecka ut, månad in under en längre period – förhoppningsvis stärks flockens gemenskap och livet flyter tryggare och bättre. Men inte vet hundarna att matte husse är där på grund av Corona och helt plötsligt en dag – kanske efter månader av flocksällskap återkommer människans vardag till det som var innan. Detta behöver vi som hundägare tänka på och förberedda oss och vår hund för, redan nu. Brukar din hund vara med på jobbet, vara ensam hemma del av dagen, vara på dagis hela din arbetstid eller del av den.

Så som du tänker dig din vardag skall fungera igen för dig och hunden måste du (för hundens välbefinnande) fingera idag, även om du i sig inte har ett jobb att gå till.

  • Lämna din hund på ert dagis någon timma i veckan och gärna lite oregelbundna tider. 
  • Se till att hunden lämnas ensam hemma flera dagar i veckan och olika lång tid, om den brukar vara ensam hemma då du jobbar.
  • Ta med hunden till fingerat jobb, om hunden brukar vara med på jobbet i vanliga fall. Det kan vara på ett fik/bibliotek eller någon allmän plats där hundar får vara med, men där den inte får störa så som det troligen är på jobbet. Hundar som är med på jobbet har ofta en plats den känner som sin och där den många gånger ligger mer eller mindre under dagen. 

Men framförallt passa på och njut av ditt hundliv, gå nya promenader, ha picknick i naturen, träna in olika små trix eller finslipa på en inlärning som inte riktigt sitter. Att vara med hund är bland det trevligaste som hänt flockindividen människan/ Homo Sapiens men som sagt glöm inte förutse framtiden – som kan komma snabbt – för hunden/Canis Lupus Familiaris.


Om Charlotte Swanstein

Charlotte Swanstein är hundpsykolog och beteendevetare på arten hund. Hon besitter specialkunskap på våra olika hundraser, deras behov, mentalitet och intresseområden. Charlotte är utbildad av Anders Hallgren som är den förstnämnda hundpsykologen med erkänt rykte inte bara inom Norden utan också i Europa och USA och startade sitt företag Fido’s Hundinformation 1993. Idag arbetar Charlotte med rådgivning inom hund både via sin hemsida Fidos.se och genom personliga möten, hon har även skrivit flertalet böcker inom ämnet.