Uppdrag: Ledarhund

En ledarhund kan vara direkt livsavgörande i en vardag för personer med grav synnedsättning och blindhet. Idag finns det 261 ledarhundar i tjänst i Sverige varav hela 80% av hundarna är labradorer. Så hur fungerar det egentligen, kan vilken hund som helst bli en ledarhund?

En ledarhunds främsta uppgift är att leda sin förare både i och utanför hemmet. I en ledarhunds uppgifter ingår att väja för alla slags hinder, stanna vid behov så som övergångsställen och varna för eventuella faror. Tillsammans med sin ledarhund får en person med grav synnedsättning eller blindhet en trygg och värdefull vardag så att de precis som vem som helst kan åka kollektivt, gå på möten eller ägna sig åt fritidsaktiviteter. Däremot är det inte i första hand hundens jobb att orientera sig och hitta till olika platser, det är förarens uppgift, vilket innebär mycket övning. 

Hur går processen till?

Hundar som är menade att bli ledarhundar genomgår månader av intensiv dressyrträning i sina unga, varje år köper ledarhundsverksamheten in 40 hundar som är ämnade för ändamålet. Som gravt synskadad eller blind ansöker man om att få en ledarhund och det är en process som regleras av Inspektionen för vård och omsorg (själva myndighetsutövningen) och Socialstyrelsen (ekonomin). Det är inte förrän vid två års ålder som den får komma till sin tilltänkta förare. Då påbörjas ytterligare träning i samråd med instruktör för att lära känna varandra och skapa ett samspel sinsemellan. Den vanligaste rasen som ledarhund är labrador (80%) men även schäfer och storpudel förekommer. 

Får jag klappa en ledarhund?

Som medmänniska är det viktigt att komma ihåg att en ledarhund först och främst är ett hjälpmedel, därför ska man aldrig tilltala eller klappa en ledarhund i sele. Det gäller även om du har hund och passerar en ledarhund, låt den inte gå för nära eller hälsa på den. Viktigt att komma ihåg är också att hundförbud inte gäller ledarhundar. Det betyder att de är tillåtna i alla lokaler som är öppna för allmänheten som exempelvis matbutiker, restauranger, gallerior och biografer.  

Källa: SLHF, SRF