Studie avslöjar: Katter kan visa känslor med ansiktsuttryck

Trots att katter är lika populära som hundar som husdjur finns det färre studier om katter. I en studie från oktober 2019 av University of Guelph i Kanada, som publicerades i ”Animal Welfare”, undersöktes om det går att koppla katters ansiktsuttryck till deras faktiska känsloyttringar. Enligt forskarteamet är deras mål att fylla kunskapsglappet och på sikt kunna ta fram en guide om katters beteende för kattägare och veterinärer.

Totalt fick 6 329 personer från 85 olika länder titta på ett fyrtiotal olika kattfilmer och bedöma dem utifrån vissa kriterier. Utifrån filmernas sammanhang fick de tolka och bedöma om katterna visade positiva eller negativa känslor. De katter som fick som de ville, exempelvis godis eller en leksak, bedömdes visa positiva känslor och de som inte fick det eller som var sjuka eller drog sig undan bedömdes visa negativa känslor. Forskarna uteslöt filmer från studion där katter visade ilska eller rädsla genom att visa tänderna, dra bak öronen eller fräsa.

Studien visade också att kattälskare och kattägare inte presterade bättre än de som inte har erfarenhet av katt sen tidigare. Att katter alltså skulle vara oberäkneliga och svåra enligt ryktet har kanske mer att göra med att vi människor helt enkelt inte kan tyda dem.

Källa: University of Guleph