Tävlingsvillkor – #jetchallenge

  1. För att delta i tävlingen måste du vara över 18 år och bosatt i Sverige. Varje tävlande kan bara vinna ett (1) pris. Tävlingen arrangeras av Samsung Electronics Nordic AB (“Samsung”). Anställda hos Samsung liksom deras familjemedlemmar får inte delta i tävlingen. Tävlingen sponsras eller administreras inte på något sätt av Instagram, vilket bl.a. innebär att tävlingsbidragen mottas och hanteras av Samsung.
  2. För att delta i tävlingen ska deltagaren publicera en bild på sin Instagramsida av när ett husdjur ställt till med en röra eller smutsat ner mycket och tagga #jetchallenge under perioden 2021-07-15 – 2021-07-29. Varje deltagare måste ha en fullständig version av Instagram.
  3. Tävlingen pågår mellan 2021-07-15 – 2021-07-29.  En vinnare kommer slumpmässigt att dras ur de godkända tävlingsbidragen av representanter från Samsung efter att tävlingen avslutats vid midnatt 2021-07-29. Dragningen kan inte överklagas.
  4. Priset till vinnaren är en Samsung Jet 75  (värde ca 6 499 kr inkl. moms) samt en Clean Station  (värde ca 1 799 kr inkl. moms). Priset kan inte bytas, t.ex. mot kontanter eller andra produkter. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
  5. Vinnarna kommer att kontaktas av Samsung via direktmeddelande (DM) på Instagram senast den 2021-08-02. Vinnarna kommer också att publiceras på instagram.com/petitpaper.se. För att vinna priset måste vinnaren, inom två veckor från det att vinnaren kontaktats av Samsung, framställa en begäran till Samsung om att få ut priset. Om vinnaren underlåter att begära ut priset inom den tiden kan Samsung komma att utse en annan vinnare bland övriga tävlande. De tävlande ger Samsung rätt att publicera namnen på vinnaren och det vinnande bidraget på @samsungsverige samt på andra webbsidor inom Samsung-koncernen.
  6. Den tävlande garanterar att denne själv har fotograferat tävlingsbidraget. Varje tävlande ansvarar själv för alla bilder som denne laddar upp samt att det finns erforderliga rättigheter, tillstånd och medgivanden till uppladdning på Instagram samt till Samsungs användning av bilderna. Föreställer bilderna exempelvis personer skall deras tillstånd till publicering ha inhämtats av den tävlande. Samsung avråder tävlande från att ladda upp bilder till vilka de inte har samtliga rättigheter, tillstånd och medgivanden.  Samsung ansvarar inte i något avseende för bilderna och dessas eventuella rasistiska, våldsamma, sexistiska, stötande eller på annat sätt olämpliga innehåll eller dessas brott mot tillämplig lag eller Samsungs policies eller varumärkesvärderingar. Samsung förbehåller sig rätten att ta bort allt material som (i) på något sätt utgör eller kan befaras göra intrång i tredje mans immateriella rättigheter, (ii) på något sätt är olagligt eller i strid med Samsungs policies eller varumärkesvärderingar, (iii) i något avseende bryter mot dessa tävlingsvillkor, eller (iv) Samsung efter eget gottfinnande anser vara olämpligt.
  7. De tävlande ger Samsung och andra bolag inom Samsung-koncernen en fullständig, oinskränkt och exklusiv rätt att använda tävlingsbidraget i sin marknadsföring av tävlingen och Samsung Jet 75 och clean station under en obegränsad tid oavsett medium och geografisk marknad. Detta innebär att Samsung får en obegränsad rätt att framställa exemplar av bidraget, redigera bidraget och göra det tillgängligt för allmänheten.
  8. För att delta i tävlingen måste de tävlande lämna vissa personuppgifter till Samsung. Detta beskrivs i https://www.samsung.com/se/info/privacy/contests. Dessa personuppgifter samlas in och behandlas av Samsung endast i syfte att administrera tävlingen (inklusive att kontakta och offentliggöra vinnarna). Dessutom måste vinnarna på Samsungs begäran lämna sitt personnummer till Samsung för att Samsung ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot skattemyndigheterna. Samsung Electronics Nordic AB, Box 1235, 164 40 Kista, Sverige, är personuppgiftsansvarig för deltagarnas personuppgifter. Samsung tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandlingen av personuppgifterna. Du har rätt enligt lag att få information om vilka personuppgifter om dig som Samsung behandlar, samt att få felaktiga personuppgifter rättade. Kontakta gärna Samsung på ovanstående adress eller på dataprotection.sena@samsung.com om du har några frågor kring om/hur vi behandlar dina personuppgifter. Genom att delta i tävlingen accepterar du dessa tävlingsvillkor samt bekräftar du att du är medveten om att Samsung behandlar dina personuppgifter enligt vad som framgår av personuppgiftspolicy ovan.
  9. Samsung förbehåller sig rätten att diskvalificera varje tävlande som inte följer dessa tävlingsvillkor.